MEIBES - spolehlivé systémy pro kotelny

Stropné sálavé panely

  • Odovzdávanie tepla do priestoru
  • Stála teplota vzduchu a jeho prúdenie okolo nás
  • Nižšie celkové investičné náklady
  • Nižšie prevádzkové náklady
Systémy pro solární soustavy