MEIBES - spolehlivé systémy pro kotelny

Mosaic House

Zpět

Mosaic House je výjimečný v tom, jakým způsobem se angažuje v uplatňování ekologických zásad. Mosaic House, eko-leader v ubytovacích službách, je první hotel v České republice, který využívá 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů, 100% bioplyn a systém recyklace šedé vody s rekuperací tepla. K našemu ekologickému profilu můžete dále přičíst inteligentní systémy vytápění a chlazení, solární panely na střeše, energeticky úsporné osvětlení, systém regulující pokojovou teplotu na základě obsazenosti, nízkoprůtokové toalety, sprchy s technologií rain dance a elektromobil E.ON smart, a to vše ve stylovém prostředí!

Společnost COMAP Praha, s.r.o byla dodavatelem kompletních rozvodů ústředního topení do objektu Mosaic House. Na základě spolupráce s projekční kanceláří paní Charyparové byly navrženy materiály ze sortimentu COMAP Praha, s.r.o.. Páteřní rozvody byly navrženy z uhlíkové oceli. Tvarovky do rozměru 54mm za použití technologie lisovaného spoje. Dopojení jednotlivých pokojů a místností bylo provedeno z plastových rozvodů PE-Xc/LA/PE-Xc a tvarovek. Maximální rozměr těchto instalací byl 32mm. V systému ústředního topení bylo použito termostatických ventilů, termostatických hlavic a regulačních šroubeních. Kompletní instalace zajišťovala společnost pana Lubomíra Kreta z Mělníku.